ZGRANY ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Prawnik Olsztyn - Andrzej Kurowski

RADCA PRAWNY ANDRZEJ KUROWSKI Od roku 1979 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Wielokrotnie nagradzany za działalność społeczną. Otrzymał m.in. tytuły „Prawnik Pro Bono”, „Osobowość Warmii i Mazur”, „Najlepszy z Najlepszych” (nadawany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Od 1970 r. związany z Polskim Związkiem Niewidomych. Aktualnie, czwartą kadencję, kieruje Głównym Sądem Koleżeńskim PZN. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych spółek prawa handlowego, prawie spółdzielczym, stowarzyszeń (w tym klubów sportowych) oraz prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Adwokat Olsztyn - Piotr Laskowski

RADCA PRAWNY PIOTR LASKOWSKI Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w latach 2001-2005 z renomowanymi warszawskimi kancelariami adwokackimi, specjalizującymi się w procesach karnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2006 roku prowadzi własną działalność zawodową w formie kancelarii prawnej i zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej firm (zarówno spółek, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), na którą składa się doradztwo prawne, reprezentacja Mocodawców w mediacjach lub negocjacjach oraz zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i handlowym.

Prawnik Olsztyn - Łukasz Parzych

RADCA PRAWNY ŁUKASZ PARZYCH Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Były orzecznik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako współpracownik jednej z olsztyńskich Kancelarii Radcy Prawnego, w której świadczył m.in. stałą obsługę prawną na rzecz Zarządu Regionu organizacji związkowej oraz spółki Skarbu Państwa. W czerwcu 2009 r. rozpoczął działalność w formie kancelarii świadczącej bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak również incydentalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym oraz prawie ochrony środowiska.

© Copyright 2012 KANCELARIA.
Made by Z-PLUSEM.PL