ZAWSZE I DLA KAŻDEGO

OFERTA

Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze, jak i urzędy administracji publicznej. Oferujemy kompleksową pomoc prawną oraz podatkową. Z myślą o naszych Klientach na bieżąco śledzimy zmiany w polskim ustawodawstwie i dostosowujemy do nich naszą ofertę. Jesteśmy zawsze gotowi służyć wiedzą i doświadczeniem.

Obsługa prawna naszych Klientów obejmuje:

» udzielanie porad i konsultacji prawnych
» sporządzanie opinii prawnych
» reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
» prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
» uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych, negocjacjach handlowych oraz obsłudze przetargów
» przygotowywanie projektów umów gospodarczych, pism procesowych, wniosków i porozumień
» obsługę korporacyjną spółek handlowych oraz obsługę obrotu nieruchomościami
» pomoc w zabezpieczeniu należności, a także ich windykację
» współpracę ze służbami finansowo-księgowymi» sporządzanie pism procesowych oraz pisemnych opinii podatkowo-prawnych w zakresie stosowania materialnego prawa podatkowego
» udzielanie ustnych interpretacji z zakresu stosowania materialnego prawa podatkowego
» analizę materiałów i dowodów zgromadzonych w postępowaniach kontrolnych i podatkowych
» reprezentację przed organami skarbowymi, podatkowymi i celnymi w sprawach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA)
» reprezentację w postępowaniach z zakresu postepowania egzekucyjnego w administracji

Naszą kancelarię tworzy zespół ekspertów wysoko wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa:
» prawo administracyjne - oferujemy pomoc prawną, reprezentujemy Klientów m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wymaganych prawem koncesji oraz licencji
» prawo cywilne - świadczymy pomoc prawną m.in. z zakresu prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego, rodzinnego oraz opiekuńczego
» prawo gospodarcze - przygotowujemy projekty uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych, regulaminów organizacyjnych, wszelkiego rodzaju umów oraz porozumień
» prawo obrotu nieruchomościami - wykonujemy m.in. audyt prawny dla nieruchomości, doradzamy przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
» prawo podatkowe - świadczymy usługi związane z doradztwem podatkowym w zakresie prawa materialnego, współpracujemy przy tworzeniu dokumentacji podatkowej transakcji powiązanych, sporządzamy audyt podatkowy
» prawo pracy - rozwiązujemy problemy związane z wypowiedzeniami umów o pracę, ochroną wynagrodzeń oraz odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingiem, wypadkami przy pracy
» prawo spółek handlowych - sporządzamy i opiniujemy projekty umów handlowych, protokołów, porozumień oraz listów intencyjnych, pomagamy w procesie rejestracji spółek
» prawo zamówień publicznych - świadczymy usługi w zakresie sporządzania i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowujemy wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień publicznych, a także weryfikujemy oferty pod względem formalnoprawnym


Słowa kluczowe do strony: podatki olsztyn, adwokat olsztyn, prawnik olsztyn, kancelaria olsztyn, radca prawny

© Copyright 2012 KANCELARIA.
Made by Z-PLUSEM.PL